Disclaimer & Copyright

De inhoud op deze website is eigendom van Kinomi B.V.

Kinomi disclaimer en copyright

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Kinomi B.V.. Zonder schriftelijke toestemming van ons is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

 • Assortiement Keramiek
  Keramiek
 • Assortiement Manden
  Manden
 • Assortiement Houtwerk
  Houtwerk
 • Assortiement Glas
  Glas
 • Glas als decoratie
  Glas decoratie
 • Assortiement Tassen
  Tassen
 • Assortiement Glas met Hout
  Glas met Hout
 • Assortiement Mand met plant
  Mand met Plant